Frank Kristian Olsen style=

Frank Kristian Olsen

Nestleder
Ola Dagfinn Boksasp style=

Ola Dagfinn Boksasp

Sekretær
Nils Langbakk style=

Nils Langbakk

Kasserer
Arvid Andresen style=

Arvid Andresen

Kameratstøtteleder Styremedlem
Per Kvarsvik style=

Per Kvarsvik

Styremedlem
Lorentz Boxaspen style=

Lorentz Boxaspen

Varamedlem
Arild Naalsund style=

Arild Naalsund

Varamedlem