Rune Martin Kristiansen style=

Rune Martin Kristiansen

Nestleder Styremedlem
Ola Dagfinn Boksasp style=

Ola Dagfinn Boksasp

Sekretær Styremedlem
Nils Langbakk style=

Nils Langbakk

Kasserer Styremedlem
Arvid Andresen style=

Arvid Andresen

Kameratstøtteleder Styremedlem
Per Kvarsvik style=

Per Kvarsvik

Styremedlem
Lorentz Boxaspen style=

Lorentz Boxaspen

Varamedlem
Frank Kristian Olsen style=

Frank Kristian Olsen

Varamedlem